Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

Service Map Group v KPCS ATOM/OMS

Vytisknout E-mail

Daniel Hejda Datum zveřejnění: 5. 7. 2017 10:11 Zobrazeno: 1051
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Microsoft poměrně nedávno uvolnil novou velmi zajímavou funkcionalitu do Inteligence Packu Service Map umístěného v OMS platformě. Dneska se podíváme trošku blíž na to, co nám tato funkcionalita nabízí a jak bychom ji mohli případně využít.

Service Map je již poměrně známá komponenta založená na sledování komunikace v rámci sítě, kdy je sledován každý proces serveru/stanice a k němu jsou dynamicky vykreslována propojené na úrovni síťového provozu (takový grafický netstat nebo pathping).

clip_image002

Pokud se podíváme detailněji, tak zjistíme, že tento modul nám agreguje informace z ostatních Inteligence Packů a obohacuje je o některé velmi zajímavé informace, jako například konfiguraci daného sledovaného zařízení.

Celá mapa je interaktivní a proto máme možnost, kteroukoliv část rozkliknout a podívat se na její detail. Pro mne bylo velmi zajímavé zjistit kam mi Front Endové servery komunikují na portu 443.

clip_image004

Jak už jsem říkal, tak sousta věcí je integrována i z ostatních řešení a tak máme možnost se podívat zda na daném zařízení nejsou nějaké bezpečnostní problémy, výkonové problémy a nebo nějaké otevřené aletry například, případně zda nám nechybí třeba bezpečnostní update.

Celé řešení je koncipováno, tak abychom se mohli podívat kamkoliv do historie a zobrazit si tak stav v časovém rámci 30 minut až 60 minut a to až 2 roky do historie. Pokud tuto historii budete chtít, pak vás to bude určitě něco stát, jelikož běžná retence je v Azure a této službě 31 dní.

Novinka, která přišla poměrně nedávno, ale v rámci MVP byla uvolněna už dávno se jmenuje Groups. Tato funkcionalita nám umožní propojit servery a vykreslit mapu závislostí až na úrovně služeb několika serverů zároveň.

Jak to může vypadat v praxi? Osobně mám vytvořené skupiny pro celou topologii a tak mám skupinu pro Sharepoint Servery, Exchange Servery, Clustery, atd…

clip_image006

Důležitým aspektem celého balíčku je to, že máte možnost otevřít služby na několika serverech a následně tak vykreslit globální mapy mezi servery a využít tuto funkcionalitu třeba pro mapování prostředí a hlavně pro sledování komunikace a dostupnosti mezi jednotlivými endpointy.

clip_image008

Dále jsou na zobrazení ukázána i propojení, která byla aktivní a z nějakého důvodu již nejsou, takže v případě řešení problémů získáváte okamžitý přehled o běžící komunikaci mezi servery.

Pokud se následně rozhodnete, že je pro vás nějaká z cest důležitou, pak můžete specifikovat i aletry a dostávat informace o funkčnosti jednotlivých spojů a nebo informace o přístupu na servery z pohledu povolené síťové komunikace.

clip_image010

Pokud pak zvolíte například doménový řadič vidíte kompletní komunikaci na servery a to i třeba v OnPremise, Azure, Hostingu, DMZ, atd.. záleží jen na tom, aby servery měli povolené nějaké prostupy, probíhala komunikace a měli nastaveného správně agenta pro komunikaci a sledování síťového provozu.

Daniel Hejda | Senior konzultant KPCS and P-Seller Microsoft

Data Protection Officer for GDPR

MCSD: Azure Solutions Architect

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

MCSE: Productivity

MCSE: Server Infrastructure

MCSE: Messaging

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Office 365

clip_image012

SCCM 2012 R2 a novější a partnerské řešení v PowerBI

Vytisknout E-mail

Daniel Hejda Datum zveřejnění: 5. 3. 2017 13:51 Zobrazeno: 1605
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kdysi dávno, když jsem ještě sloužil na pozici Leadera IT Operations, nebo šéfa oddělení bezpečnosti v mých předchozích zaměstnáních, tak jsem toužil po reportech, které by mi dali argumenty pro jednání s manažery, kteří stáli vždy nade mnou. Každý správný TeamLead nebo manažer totiž ví, že jediným argumentem pro vyjednávání jsou čísla a exaktní informace na základě, kterých se mohou ti, co drží v ruce finance rozhodnou, zda někomu přidají nebo budou nadále společnost rozvíjet inovativními technologiemi. Slova jako nevím, možná, pravděpodobně, mnoho, hodně se neberou jako argument a každý z mých nadřízených by mne okamžitě vyhodil a to minimálně z jednání.

Číst dál: SCCM 2012 R2 a novější a partnerské řešení v PowerBI

Azure Active Directory Activity Log - nově i v PowerBI

Vytisknout E-mail

Daniel Hejda Datum zveřejnění: 15. 2. 2017 12:46 Zobrazeno: 2373
Azure Active Directory Activity Log - nově i v PowerBI - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Dnes se podíváme na nové dashboardy v rámci PowerBI, které Microsoft v poslední době uvolnil a jsou velmi prospěšné pro sledování aktivit v rámci provozu online prostředí Office 365, Azure Active Directory a Azure prostředí jako takového.

Celá sestava neboli datový set je v rámci PowerBI dostupný zdarma tudíž si daný dashboard může přidat každý kdo vlastní alespoň free licenci PowerBI například v rámci licence Office365.

Prvním z těchto dashboardů je tzv. Azure Active Directory Activity log, který poskytuje informace o přihlášení do Azure AD z různých portálů a z různých umístění ve světě. Log zobrazuje data z Azure Logu a graficky znázorňuje pro velmi rychlé vyhodnocení.

V agregovaném reportu (Dashboardu) jsou dostupné tyto pohledy:

Přihlášení za posledních 7 dní – tento pohled ukazuje, kdo se do online služeb za posledních 7 dní přihlásil. Dashboard je možno otevřít a zobrazit tak větší detail graficky znázorněného datového setu. V hlavním výstupu je vidět počet unikátních uživatelů přihlášených do online služeb společnosti Microsoft a zároveň celkový počet přihlášení, to vše je shluknuto do jednotlivých dnů.

Přihlášení podle lokalizace a přihlášení do aplikace podle lokalizace – na základě IP adres, ze které se uživatel k online službám přihlásil je vidět i stát, ze kterého bylo přistupováno. Tento graf zobrazuje i účty využívající služby napojené na Azure AD pomocí API, proto zde můžete vidět přihlášení například z Indie, pokud si do Azure AD povolíte například službu Office365mon

Nejvíce navštěvovaných 5 online aplikací – tento pohled zobrazuje a agreguje data z logu a zobrazuje 5 nejnavštěvovanějších aplikací podle dní přístupu. Každá aplikace je zde zobrazena vlastním sloupcem.

Unikátní uživatele podle aplikací – toto je jistě zajímavá informace, jelikož je vidět jaké aplikace v rámci Online prostředí jsou využívány a zde můžete také zobrazit aktuální stav využívání těchto aplikací.

Níže se můžete podívat na úvodní dashboard, který po přidání datového setu uvidíte v hlavním Dashboardu:

image

Dále můžete vidět jednotlivé sestavy, které jsou pod vlastním dashboardem zobrazeny. První ze sestav je „Uživatelská přihlášení za posledních 7 dní“. V níže uvedeném dashboardu můžeme filtrovat podle uživatele a tak sledovat z jakých umístění se do online služeb přihlašoval, což nás může navést k tomu, abychom odhalili případné prozrazení uživatelského jména a hesla, případně můžeme očekávat kompromitaci uživatelského počítače. Tento pohled nám ukáže i internetový prohlížeč, ze kterého bylo do prostředí přistupováno případně i zařízení, ze kterého bylo přistupováno.

image

Další z pohledů nad logy je sledování využívání aplikací v rámci vašeho online prostředí. Na obrázku níže je vidět využívání a četnost využívání jednotlivých služeb registrovaných pro daného tenanta (jednotné prostředí v online světě Microsoftu) a také sledovat počet unikátních přístupů k dané aplikaci. Toto vám pomůže zejména ve chvíli, kdy řešíte implementaci a adaptační proces do společnosti. Proto je vhodné sledovat i trend a využívání daných služeb v průběhu implementace, abyste viděli, zda uživatelé opravdu po školení vyzkoušeli své nové aplikace.

image

Pokud se přesuneme směrem k bezpečnosti, pak je určitě velmi vhodné podívat se na dashboard „Audit Activity Log over last 7 days“, který nám poskytne možnost sledovat informace o přihlášení do prostředí. Znovu bych to rád interpretoval do reálné situace: Když potřebujeme sledovat, kdo z uživatelů opravdu pracuje s daty například v Sharepoint Online, případně zda adaptační proces implementace Office365 zafungoval podle představ a uživatelé služby využívají.

Pokud máte externího partnera, který provádí správu vašeho prostředí nebo vám implementuje nové služby, pak můžete sledovat v omezenější míře, kdy přistupoval do prostředí, pod jakou identitou a jaké příkazy spouštěl nad vašimi objekty v Active Directory, potažmo v Exchange Online.

image

Pokud bych se tedy vrátil k adaptaci nového řešení do společnosti, pak vám zajímavé informace ukáže i tento report trendů využívání aplikací. Díky němuž uvidíte v přehledném zobrazení přesné počty využívaných aplikací a případně můžete sledovat, do kterých aplikací vám uživatelé přistupují a zda chcete, aby vám tam přistupovali. Pokud máte nějakou kritickou aplikaci napojenu na vašeho tenanta, pak máte možnost sledovat IP adresu, místo, internetový prohlížeč a datum a čas přístupu každého z uživatelů.

image

Tím bychom dnes měli rychlý přehled nad novým Azure Active Directory Activity Log dashboardem, který vám jistě pomůže lépe porozumět vašim uživatelům a jejich chování. Pomůže vám zajistit si detailnější pohled na bezpečnost všech služeb a to právě díky integraci všech logů z Online služeb do jediného místa. V neposlední řadě vám pomůže sledovat aktivitu vašeho dodavatele, který pro vás zajištuje správu tohoto prostředí, jelikož tento log, proti logu serverovému nelze smazat.

Daniel Hejda | Senior konzultant KPCS and P-Seller Microsoft

MCSD: Azure Solutions Architect

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

MCSE: Productivity

MCSE: Server Infrastructure

MCSE: Messaging

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Office 365

Operation Management Suite – První díl: Obecně o OMS část 1

Vytisknout E-mail

Daniel Hejda Datum zveřejnění: 9. 1. 2017 21:08 Zobrazeno: 1793
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

V poslední době Microsoft uvolňuje do široké veřejnosti své produkty, které jsou již dlouho na trhu, ale jejich využívání administrátory bylo poněkud omezené a málo kdo tyto online produkty zná. Během tohoto seriálu vám ukáži, co všechno vám může přinést produkt Operation Management Suite jako samostatný produkt, podíváme se, zda dokáže nahradit monitoring celé infrastruktury a to jak Online, tak OnPremise a zaměříme se na jeho hlavní funkcionality.

Během tohoto seriálu se nebudeme zabývat, až tak jeho vlastním nasazením, jelikož to je pouze instalace System Center Operation Manager Agenta na koncové zařízení, ale spíš možnostmi a funkcionalitami, které vám tato služba přináší a to i zadarmo nebo v rámci předplacených subskripcí.

Abychom společně mluvili stejnou řečí, pokusím se zde uvést menší slovník použitých výrazů

 • Tenant - prostředí, v rámci kterého provozujete cloudové služby, obsahující primárně vaše vlastní Azure AD a je jedinečným v rámci prostředí Microsoftu. Jeho název je striktně definován a nikdy jej nelze změnit (tvar názvu vypadá zhruba takto defense-ops.onmicrosoft.com a v případě OMS vypadá takto defense-ops.portal.mms.microsoft.com)
 • Azure AD - Online verze Active Directory, obsahující objekty buď v online režimu (In-Cloud) nebo synchronizované z vašeho lokálního Active Directory (Synchronized)
 • Cloud - prostředí u poskytovatele, kde máte hostovány služby SaaS, PaaS nebo IaaS. Nemusí se jednat jen o Azure, ale může zde být i AWS nebo servery u nějakého místního poskytovatele
 • OnPremise - místo kde jsou umístěny vaše servery a máte k nim fyzický přístup
 • OMS - zkratka pro Operation Management Suite dříve Azure Operational Insights
 • SCOM - zkratka pro System Center Operation Manager
 • Solution Pack - obdoba Management Packu v SCOM, tudíž připravené řešení, obsahující v sobě eventlogy, selecty, grafy, trigery, které jsou pak zobrazovány v rámci daného řešení

Tak na začátek trošku obecně, abychom věděli proč

Operation Management Suite je dle slov Microsoftu nástroj pro správu a ochranu OnPremise a Cloud infrasruktury, který je schopen integrovat různé produkty a sondy z lokální infrastruktury přímo do sebe, jako například Syslog server, do kterého jsou zaznamenávány logy pomocí SNMP trapů z fyzických zařízení, sbírá event logy a kontroluje anomálie v prostředí. Já bych osobně tento produkt klasifikoval jako malý SIEM nebo monitoring s možností implementace některých procesů ITSM jako je například

 • Continuity Management (Backup a Disaster recovery)
 • Availability Management
 • Configuration Management
 • Access Management
 • Capacity Management

Zrovna tyto procesy se mi velice líbí, jelikož je společnosti málo kdy řeší, případně řeší jen availability a continuity management a co je hlavním důvodem? Dle mých zkušeností je to neznalost těchto procesů nebo finanční stránka věci. Když se společnost rozhodne tyto procesy implementovat, je nutné vydat nemalého úsilí, které by stálo připravit prostředí tak, aby tyto procesy bylo schopno absorbovat.

Pokud se rozhodneme pro implementaci, tak musíme vždy:

 • Uzpůsobit infrastrukturu pro dané procesy
 • Nasadit potřebná workflow, směrnice, plány a eskalační schémata, atd..
 • Mít nástroj pro sběry dat
 • Nastavit trigery a eskalace
 • Mít nástroj pro rychlé vyhodnocení dat
 • Mít know-how pro přečtení dat

A to všechno jen, abychom byly schopni provést správné závěry a vyhodnotit zda se jedná o:

 • True Positive vs False Positive
 • True Negative vs False Negative

O těchto typech informace najde určitě více na wikipedii, kde je vše velmi pěkně zobrazeno a vysvětleno:

· https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_and_specificity

Tak v čem mi vlastně může pomoci OMS?

OMS jako nástroj pro management a monitoring prostředí obsahuje 4 základní části a to:

clip_image002

Velkou výhodou celého systému je, že není striktně určen pro Azure nebo Cloudové služby, ale je možno jej využít i v OnPremise infrastruktuře. Dále pak není určen jen pro Windows Servery a počítače, ale umí sledovat performance a logy i v Linuxovém prostředí, případně je schopen se integrovat do dalších služeb jako jsou například služby Office365, SQL, Docker, atd...

Podobných nástrojů existuje celá řada a hodně jich je na platformě Linux, přičemž některé jsou od ostatních vendorů jako například Symantec. Níže se můžeme podívat na mapu funkcionalit, které jsou dostupné v OMS a ostatní produkty jimi bohužel nedisponují. Pro lepší srovnání je zde uvedena i orientační cena, za kolik je možno pořídit dané produkty per VM na měsíc.

clip_image004

Tak jdeme na to - Insight & Analytics

Nejprve tady začněme tím největším a to je Log Management (Insight & Analytics), který je plnohodnotným nástrojem pro Log management, configuration management a mnoho dalšího.

Odbočka: Zažil jsem v životě několik situací, kdy jsem si říkal "Bylo by dobré sbírat logy, umístit je na centrální server a vyhodnocovat" toto vás určitě napadlo již mockrát, ale ve chvíli, kdy jste zapnuli tento Log Management (audit mód ve Windows Serveru), tak jste určitě došli k podobnému závěru jako já. Workload na CPU stoupl cca o 10 - 20% (na Terminálu, Sharepointu nebo Exchange ještě mnohem více), stoupl workload na RAM (5 - 10%) a v případě, že jste chtěli mít logy centrálně na jednom Syslog serveru (jinak by to asi nedávalo celé smysl), tak i zátěž na síťových kartách. V neposlední řadě při 10 serverech jsem potřeboval poměrně velkou diskovou kapacitu, abych logy mohl ukládat a tak jsem se dostal stejně do stavu, že jsem mohl sbírat cca 14 dní zpětně. Nakonec to dopadlo tak, že 14 dní mi nestačilo, a tak jsem se stejně musel vrátit ke starému známému Event Logu přímo na serveru :(

Log management v OMS v sobě obsahuje poměrně velké množství Solution Packů, které mají předpřipravené filtry a grafy pro snadné vyhodnocení informací, které jsou zaznamenávány do OMS z přenesených logů systému a je jen na vás jak často budete stahovat data ze serverů a jak často budete provádět performance monitoring. Můžete i specifikovat jaké event logy, jejich typ, a jaké performance countery budete do OMS posílat.

 

 

V rámci Insight & Analytics může najít tyto Solution Packy:

 • AD Replication Status - Analyzuje replikační stav mezi doménovými řadiči v rámci domény nebo forestu a pomáhá troubleshotovat problémy s replikacemi v Active Directory
 • AD Assessment - kontroluje zdraví vašeho Active Directory prostředí. Doporučuje a kategorizuje rizika a nabízí řešení pro eliminaci těchto rizik
 • Alert Management - shlukuje informace o zaslaných alertech z prostředí a napomáhá lepší integraci v rámci nastaveného pohledu na alerty z jednotlivých řešení
 • Azure Networking Analytics - sleduje problémy mezi Azure sítěmi a poskytuje globální pohled nad network security group a aplikační gateway logy
 • Agent Health - sleduje dostupnost agentů na jednotlivých zařízeních
 • Application Insights Connector - shlukuje data z jednotlivých sond do uceleného pohledu, kde je možno sledovat v rámci aplikační analýzy věci jako dostupnost, zobrazení stránek, přidávat volitelné event logy, telemetrii, atd.
 • Application Dependency Monitor - tento solution pack agreguje informace a závislosti služeb a definuje přidružené zdroje k jednotlivým aplikacím
 • Container Monitoring - tento Solution Pack sleduje stavy kontejnerů, zatím však jen na Linuxovém prostředí
 • DDI Analytics - provádí monitoring služeb jako DNS, DHCP a IP infrastruktury
 • Key Vault Monitoring - monitoruje Key Vault Service z Azure nebo z Azure Stacku
 • Network Performance Monitor - sleduje síťové zatížení, latence mezi sítěmi, nody, subnety společně s datovými přenosy mezi uvedeným endpointy
 • Office365 Analytics - provádí analýzu Office365 a sleduje stav služeb Office365
 • System Center Operation Manager Assessment - sleduje zdravotní stav prostředí SCOMu a navrhuje patřičná opatření k eliminaci daných problémů
 • Service Fabric Analytics - pomáhá identifikovat problémy napříč vaším Service Fabric clusterem a sleduje služby micro-service a performance těchto služeb
 • Surface Hub Monitoring - sleduje stavy Surface Hub zařízení
 • SQL Assessment - sleduje stavy SQL služeb na jednotlivých serverech, dává doporučení na změny a řeší návrhy na upgrade a mnoho dalších služeb v rámci SQL serveru
 • VMWare Analytics - Sleduje stav jednotlivých VMWare serverů a jeho guestů z pohledu výkonu, komunikace, atd..
 • Wire Data - poskytuje detailní informace o datových přenosech, typech datových přenosů a komunikace odchozí a příchozí, včetně automatické lokalizace IP (stát ze kterého probíhala komunikace a na jakém typu protokolu)

Některé tyto Solution Packy jsou označeny jako Preview verze k nahlédnutí, což znamená, že mohou být ještě upraveny Microsoftem, ale primárně budou takto vypadat a obsahovat dané funkcionality. Nelze však podchytit všechny změny, které se zde provádějí, a proto záměrně neuvádím, které Solution Packy jsou označeny jako Preview verze.

Tím bychom uzavřeli tento díl seriálu o Operation Management Suite a příště se podíváme na Automation & Control, Security & Compliance a Protection & Recovery. V dalších dílech seriálu se podíváme detailně na každý Solution Pack, na integrace s PowerBI a možnosti vytváření vlastních Solution Packů, dále na licencování a integrace se SCOM Serverem.

 

 

 

Malá ochutnávka z tohoto co vás ještě čeká v dalších dílech tohoto seriálu o OMS

clip_image006

Díky, že jste se dočetli až sem a budu se těšit u dalšího dílu

Daniel Hejda | Senior konzultant KPCS and P-Seller Microsoft

MCSD: Azure Solutions Architect

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

MCSE: Productivity

MCSE: Server Infrastructure

MCSE: Messaging

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Office 365

eBook zdarma - System Center: Configuration Manager poznámky z pole a SCCM troubleshooting

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 15:56 Zobrazeno: 5617
eBook zdarma - System Center: Configuration Manager poznámky z pole a SCCM troubleshooting - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Tento článek představuje rovnou 2 knihy z dílny MSPress, které se zabývají System Center Configuration Manager:

imageSystem Center: Configuration Manager Field Experience

téměř stostránkový průvodce ověřenými postupu v SCCM 2012 obsahující popis WMI v SCCM, tvorbu vlastních reportů, integrace se SQL reporting services (SSRS), úprava SSRS reportů, úprava funkcí v reportech, tipy pro nasazení operačních systémů týkající se boot images, ovladačů, UEFI, sekvencí úloh, aplikací a řešení problémů s nasazením operačních systémů. Kniha je primárně určena pro IT administrátory, kteří mají zkušenosti s SCCM a začínají nasazovat SCCM v organizacích.

 

Download:

PDF

ePUB

MOBI

 

imageSystem Center: Troubleshooting Configuration Manager

Druhá kniha se týká řešení problémů se SCCM 2012 - od autorů, kteří pracují v produktových týmech a kteří implementují SCCM. Kniha určena pro IT administrátory, kteří primárně řeší rutinní úlohy a nemají možnosti nebo čas proniknout “pod pokličku” aby zjistili jak produkt funguje. 100 stránkový průvodce je rozdělený na části týkající se CM hierarchie a distribučních bodů, popis jednotlivých komponent CM, log souborů pro řešení problémů a scénáře řešení problémů s jednotlivými komponentami.

Download:

PDF

ePUB

MOBI

eBook zdarma - System Center: Designing Orchestrator Runbooks

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 15:42 Zobrazeno: 7184
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

imageDalší kniha z dílny MSPress autorů David Ziembicki, Aaron Cushner, Andreas Rynes a Mitch Tulloch. Kniha poskytuje základ pro tvorbu runbooks - automatizačních postupů - pomocí System Center Orchestrator. Kniha je určena pro všechny velikosti organizací od malých, až po velké, provozujících privátní či veřejné cloudové služby. Na více jak 180 stranách autoři poskytují přehled celé rodiny System Center, přehled nástroje Orchestrator, jeho architekturu, postupy krok za krokem vedoucí k tvorbě runbook, jejich spouštění a popis API.

Technologie důležitá - automatizace v IT - v dnešní době více a více důležitá - všechny podstatné informace jsou popsány právě v této knize.

Ke stažení:

PDF

ePUB

MOBI

System Center Configuration Manager 2012 SP1 - nutná aktualizace

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 29. 1. 2013 14:12 Zobrazeno: 4762
System Center Configuration Manager 2012 SP1 - nutná aktualizace - 3.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

image

System Center Configuration Manager 2012 SP1 byl uvedený před několika dny, nicméně se v rámci staženého souboru objevil problém, který se týkal klientů pro správu Linux / Unix / iOS zařízení. Při instalaci se mohla objevit chyba “Installation error 0x800b0101: System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 client” nebo “Couldn't verify 'C:\WINDOWS\ccmsetup\MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi' authenticode signature. Return code 0x800b0101”. Pokud jste stáhli SCCM 2012 SP1 před 25.1.2012, prosím stáhněte instalační soubor znovu:

MSDN Download:

https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/securedownloads/hh442898#FileId=52479

TechNet Download:

https://technet.microsoft.com/en-us/subscriptions/securedownloads/hh442904#FileId=52479

Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 Configuration Manager - Clients for Additional Operating Systems

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36212

 

V případě, že jste SP1 již nainstalovali, pak je připravený hotfix pod KB 2801987 - http://support.microsoft.com/kb/2801987

Chyba se týká primárně použitého instalátoru, kde je chybně vyhodnocován digitální podpis, který nemá časovou značku (timestamp) ve správném formátu.

1.2.2013 pak vydané jednotlivé aktualizace: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36212 pro MAC OS X (10.6 a 10.7), RHEL (4,5,6), SLES (9,10,11) a Solaris (9,10 včetně SPARC)

Upgrade System Center Operations Manager 2012 SP1 RC na RTM

Vytisknout E-mail

Jan Matějka Datum zveřejnění: 26. 1. 2013 20:17 Zobrazeno: 5068
Upgrade System Center Operations Manager 2012 SP1 RC na RTM - 4.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

Jak už jistě všichni víte, SP1 pro System Center 2012 je globálně dostupný od 15.ledna 2013. Více se o všech novinkách, které tento SP1 přináší můžete dočíst v únorovém Microsoft TechNet Flash zpravodaji.

Pokud jste se jako nadšení příznivci produktů System Center zůčastnili programů pro testování nových verzí, je velmi pravděpodobné, že máte nainstalovanou verzi Release Candidate (RC). Tato verze je shodná s RTM verzí, je ovšem nutné provést aktualizaci EULA.

Postupujte následovně:

 • Stáhněte licenční soubor z MS Connect: http://connect.microsoft.com/SC/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=47643
 • Proveďte zálohu Operations Manager databáze.
 • Rozbalený soubor OM2012.SP1.RTM.Eulas uložte například do adresáře C:\Temp.
 • Proveďte smazání RC EULA, abyste mohli provést nahrazení RTM EULA příkazem:
  'osql -S.\instance1 -dOperationsManager -E -Q "delete from eulas" '
 • Proveďte import RTM EULA. Z adresáře, kam jste uložili předchozí soubor, spusťte příkaz:
  'bcp Eulas in OM2012.SP1.RTM.Eulas -S.\instance1 -dOperationsManager -T –n'
 • Zkontrolujte verzi EULA příkazem:
  Get-ScomLicense

Pokud budete SCOM používat v produkčním prostředí, samozřejmě stále platí známé licenční podmínky, které je třeba dodržet!:-) 

SMI-S Provider pro iSCSI target ve Windows Server 2012 - VMM 2012 SP1

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 4. 1. 2013 19:19 Zobrazeno: 5217
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

SMI-S (Storage Management Initiative – Specification) je rozhraní pro vzdálenou správu datových úložišť z Virtual Machine Manager. Dobrou zprávou je (přičemž tato informace vyšla najevo velmi potichu), že poskytovatel SMI-S pro roli Windows Server 2013 je k dispozici v SP1 pro System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1.

Pro vzdálenou správu diskových úložišť VMM používá SMAIP pro správu pomocí protokolu SMP (např Dell EqualLogic připojený pomocí iSCSI) nebo právě protokol SMI-S. Pokud tedy máte Windows Server 2012 s rolí iSCSI target, můžete využívat pro vzdálenou správu / konfiguraci takových SW targetů použít protokol SMI-S.

architektura celého řešení je následující:

image

Existují však omezení pro konfiguraci iSCSI targetu a tedy i vzdálené konfigurace SMI-S:

 • Vysoce dostupný iSCSI target pomocí failover clusteru umožňuje pouze jedinou iSCSI target resource group (VCO). Pokud jsou v rámci clusteru používány další iSCSI targety, SMI-S provider nebude schopný zjistit informace o dalších targetech.
 • Pouze jeden SMI-S provider založený na WMI může být spuštěný v jednom čase. Momentálně existují pouze 2 WMI SMI-S poskytovalé.

 

Jak nainstalovat SMI-S provider

 1. Nainstalujte iSCSI target, který je obsažený ve Windows Server 2012 (alternativně můžete použít PowerShell cmdlet: Add-WindowsFeature FS-IscsiTargetServer)
 2. Nainstalujte aktualizaci uvedenou ve článku KB2758246. Alternativně můžete nainstalovat rollup popsaný ve článku KB2770917. Tato aktualizace obsahuje vylepšení WMI pro iSCSI target, kde je zvýšena rychlost discovery pomocí VMM.
 3. Naistalujte SMI-S provider pomocí průvodce instalace “iSCSI Target SMI-S Provider Setup”, který je součástí SP1 pro VMM 2012, je možné jej nalézt v tomto adresáři: :\amd64\Setup\msi\iSCSITargetSMISProvider.msi, případně v aktualizovaném VMM v adresáři:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\msi\iSCSITargetProv\iSCSITargetSMISProvider.msi.

image

Není zapotřebí žádné konfigurace na straně serveru. Na straně VMM je pak nutné přidat takto nainstalovaného poskytovatele pomocí průvodce pro přidání diskového úložiště. Při přidání je nutné zadat administrátorské oprávnění pro přístup k iSCSI targetu. Konfigurace na straně VMM serveru může být provedena např. pomocí PowerShell:

 1. Vytvoření účtu RunAs
  image
 2. Registrace iSCSI do VMM
  image

Další informace, ukázky konfigurace pomocí PowerShell jsou uvedeny na této stránce: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj860422.aspx

Pro správu pomocí PowerShell je k dispozici celá řada CmdLetů

image

Co je nového v System Center 2012 SP1?

Vytisknout E-mail

Jan Matějka Datum zveřejnění: 3. 1. 2013 20:23 Zobrazeno: 4064
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Po uvedení RTM verze System Center 2012 SP1 uvádí Microsoft na stránkách TechNet přehled všech novinek, které nám SP1 přináší.

Úplný seznam naleznete zde:

http://technet.microsoft.com/library/jj649385.aspx

Zde uvádím výběr klíčových novinek :

· Configuration Manager: Windows 8 and Mac OS X support

· Configuration Manager: Mobile device management including Windows Phone 8, Windows RT and iOS (using the Windows Intune connector)

· Data Protection Manager: Protect Hyper-V over remote SMB share

· Data Protection Manager: Integration with Windows Azure Online Backup

· Operations Manager: Monitoring .NET Windows Services and SharePoint 2010 using APM

· Operations Manager: Global Service Monitoring

· Operations Manager: Additional Unix and Linux Support (CentOS, Debian, Oracle and Ubuntu)

· Orchestrator: Exchange Admin and User IP

· Service Manager: Chargeback

· Service Manager: Improved SCOM Integration

· Virtual Machine Manager: Self-service portal is not supported anymore, App Controler should be used now.

· Virtual Machine Manager: vSphere 5.0 and XenServer 6.0 management

Strana 1 z 10

Přihlašovací formulář